Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

FSC Sertifikāts

fsc_logo.jpg2013.gada 25.februārī SIA “R GRUPA” ieguva Koksnes piegādes ķēdes FSC sertifikātu.

FSC ir starptautisks saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas nodrošina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

SIA „R GRUPA” 

Koksnes piegādes ķēdes politika

SIA „R GRUPA” apņemas no saviem piegādātājiem iepirkt tikai zināmas/ likumīgas izcelsmes koksni.

Kā „Kontrolētos kokmateriālus” uzņēmums izmantos:

- Kontrolētu koksni, kuru piegādājis FSC sertificēts kontrolēto kokmateriālu piegādātājs (arī ārpus Latvijas teritorijas)

- Kontrolētu koksni no nenoteiktas riska zonas tad, kad ir veikts Riska novērtējums un piegādātājs ir iekļauts uzņēmuma atsekošanas sistēmā.

- Koksne, kas nav iegūta:

  • nelegāli (pretlikumīgi),
  • mežizstrādes laikā pārkāpjot vietējo iedzīvotāju tiesības,
  • augstvērtīgos mežos negatīvi ietekmējot kādu no augstvērtīgā meža elementiem,
  • ģenētiski modificētos mežos,
  • transformējot meža zemi

Uzņēmums nosaka, ka gadījumā, ja Latvijā tiek mainīts mežu riska novērtējums, uzņēmums pārskatīs kontrolētās koksnes sagādes un pieņemšanas noteikumus.

SIA „R GRUPA” apliecina, ka politika pieejama sabiedrībai.

Visa mūsu produkcija ir pieejama kā FSC® sertificēta pēc pieprasījuma.

FSC Piegādes ķēdes sertifikāts (PDF)
Koksnes piegādes ķēdes politika (PDF)

 

PEFC SERTIFIKĀTS

2019. gadā uzņēmums ir ieguvis PEFC sertifikātu.

Sertifikāta numurs - TT-PEFC-MDS006

 

MEŽU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS

Lai iepazītos ar meža apsaimniekošanas plānu, lūdzu sūtiet ziņu uz e-pastu: rgrupa@rgrupa.lv.