Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Misija un vīzija

R GRUPA ir stabils, atpazīstams, profesionāls, sociāli atbildīgs, inovatīvs un, uz izaugsmi vērsts, Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums, kurš ir atvērts iekšējam un ārējam tirgum. Mēs  nozarē veiksmīgi strādājam kopš 2002.gada 19.septembra  un  esam profesionāla komanda, kas lepojas ar  lojāliem nozares speciālistiem un darbiniekiem, kas bauda klientu un sadarbības partneru uzticību. Uzņēmumā ir labi attīstīts loģistikas sektors, kurā ir mūsdienīgs tehnikas parks ar vairāk kā 80 tehnikas vienībām, t.sk., specializētā meža tehnika.

 Mēs esam  Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācijas biedrs.

Misija un vīzija
Mēs augstu vērtējam mežu kā Latvijas nacionālo bagātību un par savu misiju uzskatām - nodrošināt un attīstīt profesionālu un nepārtrauktu meža apsaimniekošanas ciklu, palielinot Latvijas nozīmīgāko dabas resursu – mežu vērtību. Mēs esam krietns un gādīgs Latvijas mežu saimnieks. Mūsu pamatvērtības ir  KOMPETENCE, ATBILDĪBA un KVALITĀTE.