Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Atsauksmes

Ogres Valsts Tehnikums

OVT mežsaimniecības un meža tehnikas nodaļas vadītāja Solvita Krodziniece

Ogres Valsts tehnikumam ir izveidojusies laba sadarbība ar SIA „R GRUPA” darbinieku komandu par profesionālās izglītības programmas „Meža mašīnu operators” realizēšanu un apguvi. Uzņēmumā ir īstenotas kvalifikācijas prakses, kurās tehnikuma audzēkņi apguva iemaņas un prasmes darbam ar mežizstrādes tehniku. Uzņēmumā ir pieņemti darbā Ogres Valsts tehnikuma absolventi, kas liecina par savstarpējās sadarbības kvalitāti un uzticību.  

Swedwood Latvia atsauksme

Māris Šulcs, koksnes iepirkumu daļas vadītājs SIA Swedwood Latvia

Līdz šim mūsu sadarbība ar SIA "R Grupa" ir bijusi tikai un vienīgi pozitīva. Īsi un skaidri varu teikti: "ātri, kvalitatīvi, droši".

Piebalgs atsauksme

Oskars Krutāns, SIA “Piebalgas”

Sadarbība starp SIA „Piebalgas” un SIA „R GRUPA” notiek jau vairākus gadus. Uzņēmumam piegādātais kokmateriāls vienmēr atbilst noteiktām prasībām, kā arī piegādes tiek veiktas savlaicīgu un kvalitatīvi.

Latvijas valsts meži atsauksme

AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM Mežsaimniecība” direktors – Arnis Melnis

SIA „R GRUPA”, kas uzsāka pakalpojumu sniegšanu AS „Latvijas valsts meži” 2005. gadā, ir sevi apliecinājis kā uzticams, profesionāls un uz attīstību vērsts AS „Latvijas valsts meži” sadarbības partneris, kas nodrošina arvien augstāku darbu kvalitāti un to izpildi plānotajos termiņos, ar to veicinot efektīvu meža resursu apsaimniekošanu. Uzņēmuma investīcijas, modernās tehnoloģijas un darbinieki ir stiprinājuši un sekmējuši SIA „R GRUPA” konkurētspēju un izaugsmi. Pateicoties šādiem uzņēmumiem, arvien augstāk tiek celts arī citu mežistrādes uzņēmumu profesionalitātes un produktivitātes līmenis un, tādējādi, veicināta strauja Latvijas meža nozares attīstība un konkurētspēja ne tikai Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām.