Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Bezmaksas info tālrunis 80 70 87 87

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167
Tālrunis: (+371) 67271303
Fakss: (+371) 67271312
E-pasts: info@rgrupa.lv

Kokmateriālu iepirkšanas punkti:

Papīrmalka, šķelda: Jaunmīlgrāvja ostas terminālis, Tvaika iela 70, Rīga

Finieris, tara: BCT Terminālis, Uriekstes iela 32, Rīga

Rekvizīti

Uzņēmums: SIA “R GRUPA”
Vienotais reģ. Nr.: 50003603631
PVN reģ. Nr: LV50003603631

Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts EUR: LV37UNLA0050020445457