Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Malka - Visas Latvijā augošās koku sugas

piedāvājam lapu un skuju koku malku

Kvalitāte un izmēri 

Lapu koku malka

garums: 2,4 m. - 3,7 m.

Diametrs: no 5 cm. tievgalī – 100 cm. resgalī

Nav pieļaujams

Mīksta trupe

Skuju koku malka

garums: 2,4 m. - 3,7 m.

Diametrs: no 5 cm. tievgalī – 100 cm. resgalī

Nav pieļaujams

Mīksta trupe

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv