Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Papīrmalka

Piedāvājam priedes, egles, bērza, apses un alkšņa papīrmalku

Izmēri

Priedes un egles papīrmalka

Garums:  3,0 m

Diametrs: 6cm līdz 60cm (zem mizas)

Kvalitāte: Apskatīt

 

Bērza papīrmalka

Garums: 3.0m

Diametrs: 6cm līdz 60cm

Kvalitāte: Apskatīt

 

Apses un alkšņa papīrmalka

Garums: 3.0m

Diametrs: 6cm līdz 45cm

Kvalitāte: Apskatīt

 

Iespējams vienoties par citiem sortimentiem.

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv