Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Apse

Piedāvājam apses papīrmalku 

Kvalitāte un izmēri

Apse ir svaigi zāģēta

Garums no 3 m (+/- 10cm)

Diametrs: no 6 cm tievgalī līdz 45 cm resgalī

Zari ir nozāģēti paralēli stumbram

Pieļaujams

Zaru augstums: līdz 3 cm.

Vienpusējā līkumainība: 10%

Divpusējā līkumainība: 5%

Kodola trupe /augoša koka trupe/: līdz 30% no diametra

Nav pieļaujams

Mīkstā trupe

Padēls

Dakšveida zari

Apogļojums

Metāliski ieslēgumi

Kukaiņu radīti bojājumi

Skaldīta papīrmalka

Plastmasa

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv