Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Bērzs

Piedāvājam bērza papīrmalku

Kvalitāte un izmēri

Bērzs ir svaigi zāģēts

Garums: no 2,7 m. līdz 3,0 m + 10cm virsmērs. 

Diametrs: no 6 cm. tievgalī līdz 60 cm. resgalī zem mizas.

Zari nozāģēti paralēli stumbram

Pieļaujams

Zaru augstums: līdz 3 cm.

Vienpusējā līkumainība: 10%

Divpusējā līkumainība: 5%

Neīstais kodols

Iekšējie un aplievas krāsojumi

Nav pieļaujams

Trupe

Marmortrupe

Padēls

Dakšveida zari

Apogļojums

Metāliski ieslēgumi

Kukaiņu radīti bojājumi

Skaldīta papīrmalka

Plastmasa

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv