Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Skujkoku papīrmalka

Piedāvājam skujkoku papīrmalku

Kvalitāte un izmēri

Egle ir svaigi zāģēta

Garums: 3m.

Diametrs: 6-60cm

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv