Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Zāģbaļķi

Piedāvājam skuju un lapu koku zāģbaļķus

Kvalitāte un izmēri

Priedes A klase un 1.šķira

garums  no 3,0 m. līdz 6,0 m.

diametrs  no 28 cm. līdz 70 cm.

Priedes un egles zāģbaļķi

garums no 2,4 m. līdz 6,0 m.

diametrs no 10 cm. līdz 70cm.

Priede un egle, bojāti un sauskaltuši zāģbaļķi

garums no 2,4 m. līdz 6,0 m.

diametrs no 10 cm. līdz 70 cm.

Bērza zāģbaļķi un finierkluči

garums no 2,4 m. līdz  6,0 m.

diametrs no 14 cm. līdz 70 cm.

Ozola un oša zāģbaļķi

garums no 2,4 m. līdz  6,0 m.

diametrs no 18 cm. līdz 70cm.

Apses un melnalkšņa zāģbaļķi

garums  no 2,4 m. līdz 6,0 m.

diametrs  no 18 cm. līdz 70 cm.

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv