Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Skuju koki

Kvalitāte un izmēri

Priedes A klase un 1.šķira

garums no 3,0 m. līdz  6,0 m.

diametrs no 28 cm. līdz 70 cm.

Priedes un egles zāģbaļķi

garums no 2,4 m. līdz  6,0 m.

diametrs no 10 cm. līdz 70cm.

Priede un egle, bojāti un sauskaltuši zāģbaļķi

garums no 2,4 m. līdz  6,0 m.

diametrs 10 cm. - 70 cm.

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv