Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Lapu koki

Kvalitāte un izmēri

Bērza zāģbaļķi un finierkluči

garums no 2,4 m. līdz  6,0 m.

diametrs no 14 cm. līdz  70 cm.

Ozola un oša zāģbaļķi

garums no 2,4 m. līdz  6,0 m.

diametrs 18 cm. - 70cm.

Apses un melnalkšņa zāģbaļķi

garums no 2,4 m. līdz  6,0 m.

diametrs 18 cm. - 70 cm.

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv