Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Taras kluči

berza tara2.jpg

Piedāvājam skuju un lapu koku taras klučus

Kvalitāte un izmēri

Priedes un egles taras kluči

garums 2,4 m. - 3,0 m.

diametrs 12 cm. - 18.cm.

Lapu koku taras kluči

garums 2,4 m. - 3,0 m.

diametrs 12 cm. - 18 cm.

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv