Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Skuju koki

Piedāvājam priedes un egles taras klučus 

Izmēri

garums 2,4 m. - 3,0 m.

diametrs 12 cm. - 18.cm.

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv