Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Šķelda

šķelda1.jpg

Piedāvājam  kurināmo šķeldu, skaidas, mizu, skuju un lapu koku zarus kā arī zāģētavu atliekas

Kvalitāte un izmēri

90%

Biezums 5 mm. – 15 mm.
Platums 5 mm. – 40 mm.
Garums 10 mm. – 100 mm.

10%

Biezums  15 mm. – 20 mm.
Platums 40 mm. – 50 mm.
Garums 100 mm. – 150 mm.

Pieļaujamais sastāvs

Miza – līdz 15%
Trupe – līdz 0,10%
Skaidas – līdz 10%

Nav pieļaujams

Metāla un plastmasas izstrādājumi
Akmeņi
Zeme
Citi svešķermeņi
Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber/m3.

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv