Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Informācija aktualizēta: 09.03.2022. 

Apmaksa par apaļkoku - otrdienās un ceturtdienās.

Katrai nesertificētai kravai Obligāti jābūt izcelsmes dokumentam! 

 

IEPIRKŠANAS PUNKTI

RĪGĀ

“Rīgas Centrālais termināls”, Eksporta iela 15k-1, Rīga

Koordinātes: 56.981938, 24.097102

Kā nokļūt: KARTE

Pieņemšanas laiks: katru dienu no 7:00 līdz 23:00

Pieņemšanas punkta telefona numurs: 26644972

Izkraušanu nodrošinām visas dienas, darba laika ietvaros

 

VENTSPILĪ

“Ventspils tirdzniecības osta”, Dzintaru iela 15, Ventspils.

Koordinātes: 57.396233, 21.587384

Kā nokļūt: KARTE

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena līdz piektdiena (08:00-18:00), sestdienās un svētdienās brīvs! 

 

MADONĀ

Saules iela 60c (aiz CSDD teritorijas), Madona. 

Koordinātes: 56.865182, 26.240799

Norādes, kā atrast: KARTE

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena līdz piektdiena (08:00 - 17:00), sestdienās un svētdienās brīvs!

Lūgums pirms piegādes stundu iepriekš zvanīt uz 28680997

 

Kontaktpersonas:

Par apaļkoka (Rīga, Ventspils, Liepāja un Madona) un šķeldas (Ventspils) iepirkšanu: Pēteris, mob. 28337775, e-pasts: peteris.rusa@rgrupa.lv

Par šķeldu (Rīga): Eduards, mob. 25620931, e-pasts: eduards.kuba@rgrupa.lv

 

 

PAPĪRMALKA UN MALKA

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Valūta

Cena Rīgā EUR/m3

Cena Ventspilī EUR/m3

Cena Madonā EUR/m3

1

Bērza papīrmalka,
6-60cm, 3m

EUR

66.00

66.00

58.00

2

Priedes papīrmalka
6-60cm, 3m

EUR

55.00

55.00

44.00

3

Egles papīrmalka
6-60cm, 3m

EUR

55.00

55.00

44.00

4

Skuju koku papīrmalka
6-60 cm, 3m

EUR

52.00

52.00

41.00

5

Alkšņa papīrmalka, 
6-45cm, 3m

EUR

46.00

46.00

36.00

6

Apses papīrmalka
6-45cm, 3m

EUR

47.00

47.00

36.00

7

Lapu koku malka,
5-80cm, 3m

EUR

42.00

42.00

36.00

8

Dažādu sugu malka,
5-80cm, 3m

EUR

42.00

42.00

36.00

 

ŠĶELDA

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Valūta

Cena Rīgā EUR ber/m3

Cena Ventspilī
EUR ber/m3

Cena Madonā
EUR ber/m3

1

Nomaļu/malkas šķelda

EUR

19.00

15.00

14.50

2

Lapu koku zaru šķelda

EUR

18.00

14.00

13.50

3

Nokaltusi skuju koku šķelda 

EUR

18.00

14.00

13.50

Svarīgi: Piegādājot materiālu (ja tiem nav FSC paziņojums) papildus pavadzīmei nepieciešams pievienot:

  • ciršanas apliecinājums;
  •  pirkuma līgums/izcelsme pie katras pavadzīmes (ja nav meža īpašnieks);
  • izdruka no LAT Bio datu bāzes (http://latbio.lv/MBI/search_db). Ja LAT Bio datu bāzē ir atzīme “Iespējams aizsargājams meža biotops vai noteikti vides aizsardzības ierobežojumi”, tad ir jābūt pievienotam sertificēta eksperta atzinums par Biotopa neesamību.

 

ŠĶELDAS IEPIRKŠANAS PRASĪBAS:

Frakcijas izmēri:

 

virs 150 mm

nav pieļaujams

virs 100 mm, (maks. šķērsgriezums 6 cm2)

ne vairāk par 10%

  • no 45 līdz 63 mm,

ne mazāk par 60%

  • no 3,15 līdz 45 mm,

ne vairāk par 20%

  • zem 3,15 mm.

ne vairāk par 10%

  • Mitruma saturs

30-55%

Šķeldas īpatnēja radioaktivitāte

1 Bq/kg

Piemaisījumi:

 

ēveļskaidas un svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, metāla priekšmeti u.c.), kas var izraisīt šķeldas padeves mehānismu apstāšanos un bojājumu,

nav pieļaujams

ķīmiskas piedevas saturoši kokapstrādes atkritumi (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi)

nav pieļaujams

zaļā biomasa (skujas, lapas u.c.).

nav pieļaujams

Preces apjoms, kas ražota izmantojot āmura tipa šķeldotāju/drupinātāju

nav pieļaujams

  • Mizas saturs Precē (biomasā)

ne vairāk kā 15%

  • Preces (biomasas) bioloģiskās sadalīšanās process

nav pieļaujams

  • Preces (biomasas) saturs

vienmērīgi sajaukts

Pelnu daudzums no Preces (biomasas)

ne vairāk kā 5%