Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Mežu un cirsmu izstrāde

Kopš uzņēmuma dibināšanas galvenais darbības virziens ir mehanizēta mežu izstrāde.

Uzņēmuma rīcībā ir jaudīga un moderna mežizstrādes tehnika - PONSSE un John Deere.

2019.gadā uzņēmums veica apjomīgu tehniskā parka atjaunošanā, iegādājoties 10 jaunas tehnikas vienības:

4 jaunus Harvesterus

6 jaunus Forvarderus

Mežizstrādes daļa veic sekojošus darbus:

  • Cirsmas sagatavošanu mežizstrādes darbiem;
  • Pamežu tīrīšanu;
  • Galveno cirsmu izstrādi;
  • Krājas kopšanas cirsmu izstrādi;
  • Apaugumu mehanizētu novākšanu;
  • Kokmateriālu, tai skaitā zaru pievešanu un izvešanu.

Uzņēmumam ir PEFC un FSC sertifikāti mežizstrādes darbu veikšanai.

Mežizstrādes darbi tiek veikti pēc prasību saskaņošanas un līguma noslēgšanas.