Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Enerģētiskās koksnes ražošana

Mazvērtīgā koksne, vai ražošanas procesā radušies dažādi atgriezumi, pārpalikumi un brāķētā koksne tiek pārstrādāti koksnes kurināmajā – malkā un šķeldā 

Darbus veicam visā Latvijas teritorijā, izmantojot mobilos šķeldotājus.

Šķeldas transportēšanai izmantojam specializētas puspiekabes un smagākiem apstākļiem konteinera tipa transporta vienības.